Producenci

Najczęściej kupowane

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.prestige-sklep.pl, prowadzony jest przez:

PRESTIGE

Ul: Krzywa 23

43-100 Tychy

NIP : 646-199-70-46

REGON: 240536588

KONTAKT:


mail: biuro@prestige-sklep.pl

tel.660 275 080

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2. W celu skorzystania z funkcji udostępnianych przez Witrynę należy posiadać komputer lub inne urządzenie posiadające przeglądarkę obsługującą Java Script i akceptującą pliki cookies, połączone z siecią Internet.

3. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.prestige-sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

5. Ceny produktów widoczne na stronach wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w zakładce "Koszty i czas dostawy".

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.prestige-sklep.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniędzy.

7. Sprzedający dostarcza dowód zakupu - paragon fiskalny bądź rachunek, które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.

8. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

 

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

2. W celu dokonania zakupu konieczna jest rejestracja poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło)

3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu.

4. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: biuro@prestige-sklep.pl.

5. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

- bezpośrednio na konto firmowe:

- przy odbiorze przesyłki (wybór opcji "za pobraniem" podczas wyboru sposobu przesyłki)

- poprzez Operatora Pay Now

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

KARTY PŁATNICZE :
- Visa
- Visa Electron
- Mastercard
- MasterCard Electronic
- Maestro
"

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami")

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności." albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.")


IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

1. Przesyłki nadawane są najpóźniej w drugim dniu roboczym od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem.

2. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji, a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

3. Na życzenie Klienta wystawiany jest rachunek (standardowo paragon).

4. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

5. Sklep współpracuje z firmą doręczającą InPost. Wszystkie przesyłki, niezależnie od operatora, są przesyłkami rejestrowanymi.

6. Koszty dostawy są uzależnione od wartości złożonego zamówienia i są szczegółowo opisane w zakładce "Koszty i czas dostawy".

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zwracając towar nowy, nie posiadający śladów użytkowania.

2. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru wymagają odesłania reklamowanego towaru, wraz z dowodem zakupu na adres jak podano w Pkt.1. Do reklamowanej przesyłki powinna być także dołączona informacja o istocie niezgodności, która doprowadziła do wspomnianej reklamacji.

3. Reklamacje nie dotyczące zakupionego towaru, odnoszące się natomiast do funkcjonowania Witryny, powinny być przesyłane na adres e-mail biuro@prestige-sklep.pl.

4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych.VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy .

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych  z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prestige nie odpowiada za szkody wynikające z ujawnienia danych służących do logowania się do sklepu lub spowodowane działaniem szkodliwego oprogramowania na komputerach Kupujących.

2. Prestige może z ważnych przyczyn, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu, dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia Użytkowników na stronach internetowych Sklepu.

3. Sprzedający przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej dokłada należytej staranności kupieckiej.